Blog categories

Comments

Održano je prvo od predviđenih 20 predavanja za javnost na temu mentalnog zdravlja. Predavanju, koje je trajalo dva sata je nazočilo sedamdesetak sudionika, a održala ga je psihologinja Marina Trbus.

U sklopu predavanja sudionici su mogli naučiti o evolucijskim i neurološkim izvorima anksioznosti, razlikovati anksioznost od straha te naučiti osnove o metodama rada sa anksioznim simptomima.

Navedeno predavanje će uskoro biti i trajno javno dostupno putem youtube kanala.