Image module

DRUGA PODRUČJA TRETMANA

Kognitivno – bihevioralna terapija može pomoći i u nekim specifičnim teškoćama koje se često javljaju u dječjoj i adolescentnoj dobi, a poneke se nastavljaju i u odraslu dob. Kognitivno – bihevioralna terapija korisna je i u situacijama kada osoba nema nikakvu teškoću, no želi naučiti učinkovito rješavati probleme, učinkovito komunicirati ili se bolje suočavati sa stresom i snalaziti u svakodnevnim situacijama.

Jedna od njih je i separacijska anksioznost, koja je u razdobljima od oko godinu i pol do dvije i pol godine uobičajena. Očituje se u strahu od odvajanja od roditelja, strahu od samostalnog ostajanja kod kuće ili strahu da će se bliskim ljudima nešto dogoditi dok su odvojeni od djeteta. Djeca često ispituju gdje su roditelji, kada će se vratiti, nazivaju roditelje, pokušavaju postići vrlo specifične dogovore o tome što roditelji „smiju“ i „ne smiju“ i traže obrasce ponašanja koji pružaju sigurnost. U situacijama stresa ili traumatskog događaja ovo je isprva tipična reakcija. Pomoć psihologa treba potražiti u slučaju da su navedeni strahovi dugotrajni, snažni i ometaju svakodnevno funkcioniranje djeteta.

Karakteristika koja se često javlja već u dječjoj dobi te se nastavlja u odraslu dob je perfekcionizam, težnja za postizanjem savršenog učinka u što više područja života. Perfekcionizam sam po sebi nije negativna karakteristika, a potrebno je tretmanski mu pristupiti samo u slučajevima u kojima strah od pogreške ili težnja za savršenstvom stvara značajnu anksioznost, utječe na samopoštovanje i ometa tipično funkcioniranje u različitim aspektima života.

Jedna od karatkeristika funkcioniranja koja može značajno utjecati na razmišljanje i funkcioniranje osobe je samopoštovanje. Samopoštovanje možemo opisati kao vlastito cjelokupno mišljenje o sebi i vrijednost koju pridajemo sebi kao osobi. Samopoštovanje se gradi od dječje dobi a osobe niskog samopoštovanja često imaju dvojbe o vlastitoj vrijednosti, fokusiranje na svoje slabosti i mane, samookrivljavanje. Osobe sniženog samopoštovanja često imaju teškoća u zauzimanju za sebe i izražavanju vlastitih potreba, često se opravdavaju, izbjegavaju izazove. U komounikaciji često izbjegavaju kontakt očima, pričaju tiho i neodlučno. Često se osjećaju zabrinuto, tjeskobno, osjećaju sram i ljutnju a na fizičkoj razini često umor i napetost.

Djeca i adolescenti često osjećaju ispitnu anksioznost, koju najbolje možemo objasniti kao strah od ispita i školskih obaveza koja je preplavljujuća i ometa učenje, polaganje ispita pa čak i samu pripremu za učenje. Određeni strah i trema prije važnih školskih obveza je uobičajena. Poteškoću predstavlja kada su znakovi anksioznosti (misli, tjelesni znakovi, emocije) toliko snažni da ometaju obavljanje tih aktivnosti. Ponekad je ispitna anksioznost tolika da može dovesti do napada panike. Često je povezana sa sniženim samopoštovanjem i perfekcionističkim standardima.

Važna karakteristika uspješnog komuniciranja jest regulacija emocija. Ne postoje emocije koje su negativne, kojih se treba riješiti međutim postoje emocije koje osjećamo kao neugodne i ponekad nam se teško nositi s njima. Prvenstveno su to ljutnja, sram, krivnja, ljubomora… kognitivno – bihevioralne tehnike pomažu u prepoznavanju situacija u kojima se te emocije javljaju, znakova u našem tijelu i našim mislima da su one prisutne i tehnikama adekvatne regulacije emocija, kako nas ne bi opterećivale i kako bi nam omogućile uspješno svakodnevno funkcioniranje. Teškoće u regulaciji emocija mogu se javiti u bilo kojoj dobi, a ovisno o dobi i potrebama tehnike za učenje regulacije su različite.

U svakodnevnoj komunikaciji od dječje do odrasle dobi, u školskoj, prijateljskoj i poslovnoj komunikaciji, važno je usvojiti adekvatne socijalne vještine. Poticanjem razvoja socijalnih vještina u ranoj dobi možemo ojačati samopoštovanje i osigurati lakše suočavanje s neuspjehom. U odrasloj dobi učenje socijalnih vještina poput asertivne komunikacije, aktivnog slušanja, rješavanja problema i drugih tehnika uvelike pomažu u snalaženju u poslovnom svijetu. Kognitivno – bihevioralna terapija pruža izvrstan okvir za učenje upravo tih vještina te korištenje istih u svim područjima života.

Javite nam se