Blog categories

Comments

Održano je deseto od predviđenih 20 predavanja za javnost na temu mentalnog zdravlja. Predavanju, koje je trajalo dva sata je nazočilo stotinjak sudionika, a održala ga je psihologinja Marina Trbus.

U sklopu predavanja sudionici su mogli naučiti o tome što je tugovanje, mitovima o tugovanju, stadijima tugovanja, mozgu u tugovanju te kako tugovati.

Navedeno predavanje će uskoro biti i trajno javno dostupno putem youtube kanala.