Ježeva kućica u Jastrebarskom djeluje od svog osnutka 2016. godine te je od samog početka usmjerena na pružanje kvalitetnih individualnih tretmana za djecu, adolescente i odrasle korisnike.

Do danas, stručnjakinje Ježeve kućice su osim individualnog tretmana za više od 500 korisnika logopedske i psihološke podrške organizirale i nekoliko besplatnih javnih predavanja te besplatna testiranja spremnosti za školu i poteškoća u emocionalnom funkcioniranju za djecu i adolescente.

U viziji našeg razvoja u planu je, osim individualnih tretmana, provođenje i grupnih programa za tretman poteškoća psihološkog funkcioniranja i logopedskih poteškoća, ali i grupnih programa osobnog razvoja za djecu, adolescente i odrasle. I nadalje cijenimo timski rad kao veliku prednost u sveobuhvatnoj procjeni i tretmanu naših korisnika.

U svom radu u svakom trenutku usmjerene smo na individualne potrebe i mogućnosti svakog korisnika, pri čemu je cilj postizanje njegovih punih potencijala.