Blog categories

Comments

Održano je peto od predviđenih 20 predavanja za javnost na temu mentalnog zdravlja. Predavanju, koje je trajalo dva sata je nazočilo stotinjak sudionika, a održala ga je psihologinja Kristina karasman.

U sklopu predavanja sudionici su mogli naučiti o tome što je ljutnja, kako se razvijaju ljutnja i agresivno ponašanje, koji su tipovi agresivnog ponašanja te naučiti tehnike za rad s ljutnjom i agresivnim ponašanjem.

Navedeno predavanje će uskoro biti i trajno javno dostupno putem youtube kanala.