Blog categories

Comments

Edukacija je održana od strane Učilišta Korak po korak, a održana za 20 stručnjaka u radu s djecom, mladima i obiteljima u riziku u Jastrebarskom i Samoboru u dva dijela. Prvi dio je održan u Samoboru 30. i 31. siječnja 2023. godine, a drugi dio u Jastrebarskom 13. i 14. veljače.

Cilj edukacije jest edukacija stručnjaka za pomoć obiteljima u riziku.