Image module

POREMEĆAJ IZ SPEKTRA AUTIZMA

Poremećaj iz spektra autizma karakteriziraju teškoće u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama uz ograničene i ponavljajuće obrasce ponašanja, interesa ili aktivnosti.

Teškoće u komunikaciji mogu se zamijetiti već tijekom prve godine pa djeca s ovim poremećajem imaju neobične geste, besmislen govor i usporeno reagiraju na okolinu. Također, nedovoljno izmjenjuju emocije i interese s okolinom pa teško sklapaju i održavaju prijateljstva, teško razumiju ponašanje druge osobe te pokazuju odstupajući kontakt očima i govor tijela.

Često su prisutni ponavljajući motorički pokreti ili ponavljajući govor, kao i interesi i aktivnosti vezane za samo određeni predmet, igračku ili temu što djeci s ovim poremećajem dodatno otežava komunikaciju s okolinom.

IZVOR: Kologranić Belić, L., Matić, A., Olujić M., Srebačić, I. (2015). Jezični, govorni i komunikacijski poremećaji djece predškolske i školske dobi. U: Kuvač Kraljević, J. Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama. Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 76.

Javite nam se