Layer

Psihologijski tretman

Psihologijski tretman po principu kognitivno – bihevioralne terapije (KBT) karakterizira usmjerenost na konkretan problem ili probleme, strukturiranost, aktivno sudjelovanje klijenta u procesu te prilagodljivost za djecu, adolescente i odrasle.

Znanstveno je dokazana učinkovitost kognitivno – bihevioralne terapije za depresiju, anksiozne poremećaje, tjeskobu vezanu za zdravlje, teškoće u regulaciji emocija (straha, ljutnje, krivnje, ljubomore…), poremećaje hranjenja, ovisnosti. Osim u području psihičkih poremećaja KBT je učinkovita u tretmanu samopoštovanja i samopouzdanja, perfekcionizma, radu na komunikacijskim vještinama, asertivnosti, donošenju odluka, nošenju s gubitcima.

Tretman se provodi u kombinaciji klasične KBT terapije i novijih pristupa (mindfulness – MBCT, terapija prihvaćanja i posvećenosti – ACT i terapija usmjerena na suosjećanje  – CFT).

Ivana Garašić, mag. psych.
Kognitivno – bihevioralni terapeut pod supervizijom
ACT, CFT praktičar

Kristina Karasman, mag. psych.
Kognitivno – bihevioralni terapeut u edukaciji

Iva Plejić, mag. psych.
Kognitivno – bihevioralni terapeut u edukaciji

Banner image
Tretman djece
Banner image
Tretman adolescenata
Banner image
Tretman odraslih
Banner image
Psihologijska procjena
Banner image
Depresija
Banner image
Panični poremećaj
Banner image
Agorafobija
Banner image
Specifične fobije
Banner image
Socijalna anksioznost
Banner image
Opsesivno kompulzivni poremećaj
Banner image
Generalizirana anksioznost
Banner image
Teškoće povezane sa stresom
Banner image
Druga područja tretmana

Javite nam se