Image module

PSIHOLOGIJSKA PROCJENA

Psihologijska procjena je postupak primjene različitih psihologijskih testova, upitnika i drugih materijala te provođenje detaljnog intervjua u svrhu saznavanja specifičnih karakteristika funkcioniranja i/ili razvoja svakog pojedinca.

U Ježevoj kućici moguće je obaviti psihologijsku procjenu djece, adolescenata i odraslih u različite svrhe:

  • Za odabir odgovarajućeg oblika tretmana
  • Za procjenu spremnosti za školu
  • Radi ostvarivanja prava u socijalnoj skrbi
  • Kao dio mišljenja stručnog tima Ježeve kućice u svrhu ostvarivanja prava, primjerenog oblika školovanja ili druge potrebne svrhe
  • Radi procjene napretka tretmana i evaluaciju tretmana.

 

Procjena se radi standardiziranim mjernim instrumentima prilagođenim različitim svrhama i uzrastima, a u skladu sa principima psihologijske etike. Vaše rezultate možete slobodno koristiti, a Ježeva kućica garantira tajnost vaših podataka u skladu sa etikom struke i GDPR-om.

Na kraju procjene možete zatražiti i nalaz psihologijske obrade s mišljenjem psihologa te individualno tumačenje nalaza.

Javite nam se