Blog categories

Comments

Održano je sedmo od predviđenih 20 predavanja za javnost na temu mentalnog zdravlja. Predavanju, koje je trajalo dva sata je nazočilo stotinjak sudionika, a održala ga je psihologinja Marina Trbus.

U sklopu predavanja sudionici su mogli naučiti o tome što je roditeljstvo, o roditeljskim vještinama, razvoju roditeljstva, postavljanju granica i roditeljstvu kroz razvojne faze djeteta.

Navedeno predavanje će uskoro biti i trajno javno dostupno putem youtube kanala.