Blog categories

Comments

Održano je šesnaesto od predviđenih 20 predavanja za javnost na temu mentalnog zdravlja. Predavanju, koje je trajalo dva sata je nazočilo stotinjak sudionika, a održala ga je psihologinja Kristina Karasman.

U sklopu predavanja sudionici su mogli naučiti o tome što je je sreća, koja je zamka koju predstavlja ljudski jezik, što su emocije, što je prihvaćanje i kako ga možemo koristiti kao strategiju suočavanja, što je kognitivna defuzija te što je mindfulness.

Navedeno predavanje će uskoro biti i trajno javno dostupno putem youtube kanala.