Blog categories

Comments

Održano je devetnaesto od predviđenih 20 predavanja za javnost na temu mentalnog zdravlja. Predavanju, koje je trajalo dva sata je nazočilo stotinjak sudionika, a održala ga je psihologinja Maja Golešić.

U sklopu predavanja sudionici su mogli naučiti o spoznajnoj i psihološkoj spremnosti za školu, kao i važnosti škole za socijalni i emocionalni razvoj djeteta, a također i o utjecaju stresnih i kriznih događaja na prilagodbu školi.

Navedeno predavanje će uskoro biti i trajno javno dostupno putem youtube kanala.