Blog categories

Comments

Četiri psihologinje bit će educirane za savjetodavni rad s djecom, mladima i obiteljima u sklopu projekta. Navedena edukacija bit će s područja kognitivno – bihevioralne terapije te će uključivati i sate supervizije.

Edukacija je započela u rujnu 2022. godine te će trajati do lipnja 2023. godine.