Image module

AFAZIJA

Moždani udar jedan je od glavnih uzroka invaliditeta, a njegove posljedice mogu značajno utjecati i na jezično-govorne vještine. Jedan od najučestalijih poremećaja koji se javlja nakon moždanog udara je afazija. Afazija je poremećaj u jeziku i govoru, razumijevanju govora, čitanju, pisanju i obavljanju računskih operacija te poremećaj u orijentaciji u vremenu i prostoru koji je nastao kao posljedica stečenog oštećenja mozga. Stupanj i  vrsta afazije ovisi o stupnju, vrsti i mjestu oštećenja mozga te se simptomatologija razlikuje od osobe do osobe. Neke osobe mogu slijediti svakodnevnu društvenu konverzaciju, a neki ne mogu razumjeti ni najjednostavnija pitanja ili upute.

 

Simptomi afazije:

Teškoće u spontanom govoru

 • Otežana artikulacija
 • Teškoće dosjećanja riječi i pravilne upotrebe riječi
 • Izražavanje ”izmišljenim” i iskrivljenim riječima
 • Ustrajno ponavljanje pojedinih riječi ili fraza
 • Narušeni prozodijski elementi govora (ritam, tempo, intonacija, naglasci)
 • Teškoće iniciranja govora
 • Teškoće u formuliranju rečenice
 • Gramatičke teškoće

 

Teškoće u razumijevanju tuđeg govora

 • Nerazumijevanje značenja riječi
 • Nerazumijevanje pitanja, uputa i naloga
 • Nerazumijevanje sadržaja

 

Teškoće u čitanju i pisanju

 • Teškoće prepoznavanja slova (čitanje u sebi)
 • Teškoće imenovanja slova (čitanje na glas)
 • Teškoće spajanje slova u riječ
 • Teškoće razumijevanja pročitanog
 • Nemogućnost pisanja dominantnom rukom
 • Nepoznavanje slova
 • Teškoće precrtavanja i prepisivanja
 • Teškoće rastavljanja riječi na glasove/slova
 • Nemogućnost samostalnog pismenog izražavanja

 

Teškoće u računanju

 • Teškoće prepoznavanja i imenovanja brojeva
 • Teškoće brojenja
 • Teškoće u izvođenju osnovnih računskih operacija (zbrajanje,oduzimanje, množenje i dijeljenje)

 

Teškoće orijentacije u vremenu i prostoru

 • Otežano snalaženje na satu
 • Izgubljen osjećaj za vrijeme
 • Narušena shema tijela
 • Otežano snalaženje u prostoru

 

IZVOR: Lice, K., Akrap Kotevski V. (2011): Afazija i druge teškoće u govoru i jeziku nastale kao posljedica oštećenja mozga. Zagreb:Poliklinika SUVAG.

Javite nam se