Image module

POMOĆ U UČENJU

Svako je učenje proces usvajanja znanja i iskustva tijekom kojeg pohranjujemo dobivene informacije u pamćenje. Polaskom u školu od djeteta se očekuje da mnogo toga nauči, ali mu rijetko kada objasni kako učiti. Ukoliko dijete ne zna kako učiti, može doći do školskog neuspjeha koji se očituje u nakupljanju loših ocjena te gubitku motivacije za školske obaveze. Često se kod učenika, kao reakcija na postignuti neuspjeh, javljaju i neki tjelesni simptomi: mučnine, glavobolje, povučenost, mucanje i sl.  te izbjegavanje svega vezanog uz školu.

Svako dijete može biti uspješan učenik, ukoliko ga se poučava sukladno njegovim sposobnostima. Vrlo je važno znati odrediti nečiji stil učenja. Neki učenici bolje uče uz slike i vizualizaciju, neki uz zvučne podražaje, dok ima i onih kojima u učenju pomažu pokret i osjetilo dodira. Ovi stilovi učenja ovisit će o osjetilima kojima učenik dominantno prima i obrađuje informacije. Nakon određivanja stila učenja, odabiru se oni materijali i tehnike koji će pomoći učeniku svladati područja u kojima je slab. Ovakvo oslanjanje na učenikove jake strane, u kombinaciji s isticanjem svakog (i najmanjeg) uspjeha, pridonose stvaranju pozitivne slike o sebi, a time i uspješnijem učenju i svladavanju teškog gradiva.

Pomoć u učenju namijenjena je za:

  • učenike koji imaju slabiji školski uspjeh,
  • učenike sa specifičnim teškoćama u čitanju, pisanju i računanju,
  • svima onima koji žele ovladati tehnikama uspješnog učenja.

Javite nam se