Image module

POREMEĆAJI IZGOVORA (ARTIKULACIJSKI POREMEĆAJI)

Artikulacijski poremećaji, odnosno poremećaji izgovora glasova, poremećaji su motoričke izvedbe pojedinog glasa (jednog ili više njih) koje u govoru primjećujemo kao omisije – nečujne realizacije nekog glasa, supstitucije – zamjene jednog glasa drugim ili distorzije – nepravilni izgovor pojedinog glasa. Smatra se da oko 30% djece predškolske dobi ima artikulacijske poremećaje. Najčešći poremećaji izgovora glasova jesu sigmatizam (teškoće u izgovoru glasova s, z, c, š, ž, č), a slijede ga rotacizam (teškoće u izgovoru glasa r) i lambdacizam (teškoće u izgovoru glasa l). Artikulacijski poremećaj može se javiti kao izolirana teškoća ili može biti praćen nekom drugom teškoćom, može biti poremećen izgovor jednog ili više glasova. Predškolsko dijete staro pet i pol ili šest godina trebalo bi ispravno izgovarati sve glasove (Posokhova, 2005).

Javite nam se