Image module

Logopedski tretman

Logopedska procjena i terapija provodi se sa svrhom prevencije i tretmana poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa od najranije dječje dobi pa sve do odrasle dobi.

 

Logopedske usluge:

  • Procjena
  • Terapija
  • Patronaža
  • Savjetovanje roditelja

Ovisno o teškoćama koje se procjenjuju, logopedska procjena uključuje jedan ili više susreta.

Ovisno o vrsti teškoće te individualnim sposobnostima klijenta, logoped donosi stručnu procjenu o trajanju pojedinačnog susreta logopedske terapije (30 ili 45 min).

MARTINA FRATRIĆ – mag. logoped

PETRA GOLUB – mag. logoped

IRIS SEČEN – prof. logoped

IVANA LUKIĆ – mag. logoped

Banner image
Poremećaji glasa
Banner image
Poremećaji izgovora
Banner image
Poremećaji tečnosti govora mucanje i brzopletosti
Banner image
Poticanje komunikacijskog i jezično govornog razvoja
Banner image
Specifični poremećaji čitanja pisanja i računanja disleksija disgrafija diskalkulija
Banner image
Pomoć u učenju
Banner image
Poticanje predvještina potrebnih za polazak u školu
Banner image
Poremećaj iz spektra autizma
Banner image
Afazija

Javite nam se