Image module

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Udruge za logopedsku i psihološku podršku Ježeva kućica.

Naziv projekta: ZAMAh – zajedno za mentalno zdravlje
Nositelj projekta: Udruga za logopedsku i psihološku podršku Ježeva kućica
Partneri na projektu: Grad Jastrebarsko, Grad Samobor, Društvo naša djeca Jastrebarsko
Trajanje projekta: od 23.12.2021.-23.6.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 482.200,63kn. Bespovratna sredsva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (72.330,09kn) i iz Europskog socijalng fonda (409.870,54kn)

Telefon: 095 903 4114 (Ivana Garašić)

e-mail: zamahjezevakucica@gmail.com

Više o EU projektima doznajte na: www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond: www.esf.hr

Kratki opis projekta: Ovim projektom bit će ojačani kapaciteti OCD-a aktivnih u Samoboru i Jastrebarskom za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima, a posebno će se unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.
Cilj ovog projekta jest ojačati kapacitete aktivnih OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama Jastrebarskog i Samobora za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te pružati učinkovit odgovor na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.
Ciljana skupina ovog projekta su organizacije civilnog društva na području gradova Jastrebarsko i Samobor.
Navedeni ciljevi postići će se slijedećim aktivnostima:

– edukacija osnaživanja ključnih dionika OCD-a i lokalne zajednice za skrb o obiteljima u riziku – edukacija za osnaživanje intersektorske suradnje
– edukacija iz savjetodavnog rada za članove OCD-a
– supervizijska podrška u savjetodavnom radu za članove OCD-a uključene u pružanje besplatnog individualnog savjetovanja djeci i mladima
– predavanja za javnost u svrhu podizanja javne svijesti i i rješavanja problema ranjivih skupina u krizi
– provedba individualnih savjetovanja za djecu, mlade i obitelji u krizi
– osmišljavanje i izdavanje e-priručnika za roditelje
– osmišljavanje i izdavanje e-priručnika za OCD-ove i lokalne zajednice
– nabava tehničke opreme za provođenje online savjetovanja i predavanja
– nabava potrošnog materijala
– zapošljavanje dvije osobe, jedne u OCD-u – nositelju projekta, a jedne u gradu Jastrebarskom kao partneru.

Sve navedeno doprinijeti će jačanju kapaciteta OCD-a na području gradova Jastrebarsko i Samobor te samim time boljoj reaktivnosti OCD-ova i zajednice u kriznim situacijama.

Anksioznost i kako se nositi s njom – objavljena snimka predavanja

Anksioznost i kako se nositi s njom – objavljena snimka predavanja

Snimka će trajno biti dostupna na youtube kanalu ZAMAh - zajedno za mentalno zdravlje.
Read More
Strahovi i brige u dječjoj dobi – održano javno predavanje

Strahovi i brige u dječjoj dobi – održano javno predavanje

Predavanje je održala psihologinja Kristina Karasman
Read More
Opsesivno – kompulzivni poremećaj u djece i mladih – održano javno predavanje

Opsesivno – kompulzivni poremećaj u djece i mladih – održano javno predavanje

Predavanje je održala psihologinja Maja Golešić.
Read More
Anksioznost i kako se nositi s njom – održano javno predavanje

Anksioznost i kako se nositi s njom – održano javno predavanje

Predavanje je održala psihologinja Marina Trbus
Read More
Održani mentorski sastanci u Samoboru i Jastrebarskom

Održani mentorski sastanci u Samoboru i Jastrebarskom

Održani prvi mentorski sastanci u sklopu projekta u Jastrebarskom i Samoboru
Read More
Započele edukacija iz savjetodavnog rada i supervizija

Započele edukacija iz savjetodavnog rada i supervizija

U edukaciji će sudjelovati četiri psihologinje, koje će u sklopu projekta raditi savjetovanje djece, mladih i obitelji.
Read More
Održan prvi dio edukacije Postavljanje sustava mentalnog zdravlja u zajednici

Održan prvi dio edukacije Postavljanje sustava mentalnog zdravlja u zajednici

Prvi dio četverodnevne edukacije održan je u Samoboru.
Read More
Promocija projekta ZAMAh u na Radiju Jaski

Promocija projekta ZAMAh u na Radiju Jaski

Gostovanje voditeljice psihosocijalnih aktivnosti u emisiji Zdravlje broj 1.
Read More
Imenovan projektni tim

Imenovan projektni tim

Imenovanjem projektnog tima krenulo je aktivno provođenje projektnih aktivnosti.
Read More

Započelo provođenje EU projekta ZAMAh – zajedno za mentalno zdravlje

Provođenje projekta je započelo 23.12.2021. godine.
Read More

Javite nam se