Image module

AGORAFOBIJA

Agorafobija je poremećaj koji se često javlja kod osoba sa paničnim poremećajem, no može se javiti i bez prisutnosti paničnih napada.

Očituje se u strahu od otvorenih ili zatvorenih prostora, strahu da osoba bude sama među puno ljudi, na javnim mjestima, na mostovima, u tunelima ili u dizalima, strahu od vožnje autobusom, vlakovima, tramvajima, automobilima ili zrakoplovima. Kod nekih ljudi strah se očituje čak i u određenim situacijama u vlastitom domu.

Osobe koje pate od agorafobije mogu u potpunosti izbjegavati ove situacije ili im se izlagati uz trpljenje velike razine neugode i/ili straha. Kao i kod paničnog poremećaja, osobe često razvijaju sigurnosna ponašanja kako bi se nosile s tim situacijama. Osobe s agorafobijom često pronađu i osobu koja im ulijeva sigurnost te postaje sigurnosna osoba čija prisutnost smanjuje anksioznost.

Kognitivno – bihevioralna terapija agorafobije vrlo je slična tretmanu paničnog poremećaja. Uključuje različite tehnike umirivanja tijela i uspostavljanja kontrole nad disanjem te rad na mislima i vjerovanjima povezanim s budućim i prošlim napadima panike i njihovim uzrocima. Jedna od najvažnijih tehnika u tretmanu agorafobije, ali i svih anksioznih poremećaja jest izlaganje, odnosno tehnika u kojoj se uz kvalitetnu pripremu i postupnost koraka izlaže situacijama koje je prethodno izbjegavala, uz postepeno ukidanje sigurnosnih ponašanja. Cilj je i povećanje osobne slobode i sigurnosti uz ukidanje potrebe za sigurnosnom osobom. Istraživanja pokazuju da je kognitivno – bihevioralna terapija uspješna u tretmanu paničnog poremećaja i s time povezanim poremećajima i do 80%.

Javite nam se