Image module

POTICANJE KOMUNIKACIJSKOG I JEZIČNO-GOVORNOG RAZVOJA

Dječji razvoj i učenje su aktivni procesi koji ovise o kvaliteti poticaja iz okoline te o pojedinačnim i sveukupnim razvojnim mogućnostima (intelektualnim, komunikacijskim, jezičnim, govornim, senzoričkim, emocionalnim, motoričkim…). Djeca prije nego što progovore komuniciraju s osobama u svojoj okolini na različite načine (prstom pokazuju što žele, uspostavljaju kontakt očima, glasaju se, plaču i smiješe). Iznimno je važno da dijete od najranije dobi komunicira s osobama oko njega jer je komunikacija temelj urednog jezično-govornog razvoja, kao i sveukupnog razvoja. Komunicirajući s drugim osobama dijete počinje razumijevati svijet oko sebe te razvija jezično razumijevanje, odnosno razumijevanje verbalnih iskaza druge osobe. Kako dijete razumije sve veći broj riječi, počinje ih i producirati u svom govoru. U ovom složenom procesu razvoja govora veliku ulogu ima djetetova okolina, ponajprije roditelji, zbog čega je važno educirati i savjetovati roditelje o pravilnom poticanju dječjeg razvoja od najranije dobi. Pravilnim poticanjem dječjeg komunikacijskog i jezično-govornog razvoja prevenira se razvoj dodatnih teškoća te se dijete od najranije dobi uključuje u primjeren oblik podrške cjelokupnog razvoja.

Javite nam se