Image module

POREMEĆAJI TEČNOSTI GOVORA

Nije svaka netečnost nužno zabrinjavajuća. Svi ljudi u nekim situacijama, primjerice straha i nelagode, pričaju brže ili sporije nego inače, zaboravljaju što su htjeli reći, oklijevaju, upotrebljavaju poštapalice, ponavljaju fraze, rečenice ili višesložne riječi. Ovo su većinom sve obične ili normalne netečnosti i ne zahtijevaju terapiju. Zabrinjavajuće su one netečnosti koje se javljaju unutar riječi i praćene su napetošću. Njih karakteriziraju ponavljanje glasova, slogova i jednosložnih riječi, produžavanje glasova te duge pauze i blokade (ASHA, 1999). Poremećaji tečnosti govora su mucanje i brzopletost.

Mucanje se definira kao komunikacijski poremećaj koji karakterizira prekid u normalnoj tečnosti govora, pri čemu brzina govorenja nije u skladu s onom koja se očekuje s obzirom na dob. Učestala su ponavljanja glasova, slogova i jednosložnih riječi, produžavanja glasova, umetanja, pauze unutar riječi, čujne ili tihe blokade, napetosti i cirkumlokucije, odnosno zamjene riječi. Mucanje može biti fiziološko (normalna netečnost tijekom jezičnog i govornog razvoja), razvojno (karakteriziraju ga spor i neravnomjeran govor s mnogo pauza, produljivanja vokala, ponavljanje slogova i glasova na početnim dijelovima riječi te strah u situacijama koje zahtijevaju govor) i neurogeno (javlja se kao posljedica traume središnjeg živčanog sustava).

Brzopletost se najčešće definira kao poremećaj tečnosti govora kojeg karakteriziraju česta ponavljanja riječi i fraza, velik broj poštapalica u govoru te povećana i/ili neprikladna brzina govora. Često se zamjenjuje s mucanjem, ali ono što ih razlikuje je da kod brzopletosti nema napetosti tijekom govora te sekundarnih karakteristika koje susrećemo kod mucanja (treptanje, tikovi, ubrzan rad srca…).

Javite nam se