Image module

TRETMAN ODRASLIH

Svaki čovjek tijekom života prolazi kroz veće ili manje krize, stresne situacije ili poteškoće u funcioniranju. Svatko od nas ima i određene snage, strategije suočavanja i načine na koje prolazi kroz takve situacije. Međutim, događaju se situacije u kojima naše osobne snage nisu dovoljne da riješimo poteškoću u funkcioniranju, kada vidimo da te smetnje traju produženo i da smanjuju kvalitetu života, odnosno smanjuju uspješno funkcioniranje osobe.

Kognitivno – bihevioralna terapija je izrazito uspješna u otklanjanju smetnji povezanih s depresijom, ali i različitih anksioznih i tjeskobnih simptoma (napadi panike, fobije, opsesivno – kompulzivni simptomi, generalizirana anksioznost, socijalna anksioznost, ispitna anksioznost, strah od javnih nastupa). Korisna je kod tretmana poremećaja hranjenja i ovisnosti.

Također se uspješno koristi u suočavanju s drugim životnim izazovima, poput poboljšanja vještina komunikacije, donošenja važnih životnih odluka, poboljšanja samopoštovanja i samopouzdanja, reguliranja perfekcionizma, reguliranja ljutnje, srama i drugih emocija.

Kada se odlučite obratiti terapeutu, važno je imati na umu da je tretman aktivan proces. Svaki tretman započinje stručnom procjenom, nakon koje slijedi postavljanje ciljeva u skladu sa vašim poteškoćama. Na svakom se susretu radi na ostvarenju vaših ciljeva i olakšavanju vaših tegoba, a nakon susreta naučene vještine pokušavate primijeniti u svakodnevnom životu.

Za rješavanje svakog problema postoji više strategija, tehnika i pristupa. Stoga je izuzetno važno sa terapeutom iskreno komunicirati koje vam tehnike i pristupi odgovaraju, a koji ne odgovaraju. Tako usmjeravate tretman na način koji će za vas biti učinkovit i olakšati vam nošenje sa tegobama.

Najvažniji cilj svakog tretman je postići da se osjećate bolje, uspješno funkcionirate u različitim situacijama te usvojene vještine možete koristiti u novim izazovnim situacijama, što omogućuje kvalitetniji i ispunjeniji život.

Javite nam se