Image module

TIMSKA PROCJENA

Brojne teškoće, a poglavito razvojne teškoće djece nije moguće adekvatno procijeniti bez sudjelovanja više stručnjaka različitih profila.

U Ježevoj kućici u procjeni sudjeluju psiholog i logoped, čime se omogućuje procjena kompletnog jezično – govornog, kognitivnog, socijalnog razvoja i psihičkog funkcioniranja djeteta. Na taj način olakšana je dijagnostika specifičnih teškoća učenja, teškoća iz spektra autizma i socijalne komunikacije te izdavanje mišljenja i preporuka za daljnji tretman, ali i za primjerene oblike školovanja, preporuke o spremnosti za školu ili preporuke roditeljima za rad kod kuće.

Procjena se provodi verificiranim i standardiziranim upitnicima i testovima, kao i vlastitim materijalima razvijenim kroz stručnu praksu.

Timska procjena djeteta uključuje više susreta kod logopeda i psihologa, a uključuje i usku suradnju s roditeljima te rezultira timskim nalazom za koji roditelji dobiju i stručno tumačenje te uputu za rad kod kuće, terapijski rad i suradnju sa odgojno – obrazovnim ustanovama. Po potrebi, moguće je uspostaviti i direktnu suradnju stručnjakinja Ježeve kućice sa učiteljima, odgojiteljima i stručnim timom ustanova, naravno uz suglasnost i informiranost roditelja djeteta.

Javite nam se