Image module

TRETMAN DJECE

U razvoju djece postoje određene tipične razvojne faze koje se roditeljima i okolini mogu činiti više ili manje zabrinjavajuće. Primjerice, djeca sa tri ili četiri godine često počinju burno izražavati svoju volju ili teško kontrolirati ljutnju, a djeca sa 5 ili 6 godina tipično se boje mraka i čudovišta.

Roditelji često oklijevaju u traženju pomoći psihologa za svoje dijete jer smatraju da će poteškoće u funkcioniranju djeteta proći ili da se radi o razvojnoj fazi – i često je to i istina. Trenutak u kojem je potrebno potražiti pomoć psihologa jest onaj u kojem primijetite da određena teškoća djeteta traje dulje vrijeme, značajno ometa njegovo svakodnevno funkcioniranje  i pričinja mu/joj veliku količinu neugode. Gotovo sve teškoće funkcioniranja koje se javljaju kod odraslih ljudi, a opisane su u zasebnim kategorijama, svoj korijen imaju u djetinjstvu. Stoga je važno prepoznati i prevenirati razvoj tih teškoća na vrijeme.

Proces kognitivno – bihevioralne terapije za dijete donekle se razlikuje od terapeutskog odnosa prema odraslima. Naime, djeca generalno ne izražavaju sama želju za psihološkom pomoći, ponekad nemaju osjećaj da postoje poteškoće u njihovom funkcioniranju, mogu misliti da je odgovornost za njihovo ponašanje na nekoj drugoj osobi ili teško uviđaju da se trenutna situacija može promijeniti (Stallard, 2005.).

Tretman djece može u puno situacija nalikovati igri, koja je glavni medij za izražavanje emocija, pretpostavki, stavova i vjerovanja djece te uvježbavanje novih ponašanja. Svi terapeutski procesi trebaju se prilagoditi razvojnoj dobi i teškoći djeteta, uzevši u obzir da je dijete aktivni sudionik tretmana.

Nadalje, u tretmanu djece izuzetno važnu ulogu imaju roditelji i druge osobe koje skrbe o djetetu. Roditelji u tretmanu mogu sudjelovati kao pomagači, na način da ih terapeut pouči vještine koje će dijete usvajati te demonstrira njihovo provođenje. Roditelji mogu u procesu biti i koterapeuti, pri čemu prolaze tretman zajedno s djetetom. Posljednji tip rada s djetetom jest taj da, ovisno o dobi sposobnostima djeteta, roditelji budu suklijenti ili klijenti, odnosno pomaže se roditeljima da nauče nove vještine kako bi u svakodnevnom životu uveli promjene koje će se pozitivno odražavati na dijete.

Kognitivno – bihevioralna terapija je izrazito uspješna u otklanjanju smetnji povezanih s depresijom, ali i različitih anksioznih i tjeskobnih simptoma (napadi panike, fobije, opsesivno – kompulzivni simptomi, generalizirana anksioznost, socijalna anksioznost, ispitna anksioznost, strah od javnih nastupa). Korisna je kod tretmana poremećaja hranjenja i ovisnosti.

Također se uspješno koristi u suočavanju s drugim životnim izazovima, poput poboljšanja vještina komunikacije, donošenja važnih životnih odluka, poboljšanja samopoštovanja i samopouzdanja, reguliranja perfekcionizma, reguliranja ljutnje, srama i drugih emocija.

Javite nam se