Obzirom na povećane potrebe korisnika s područja Samobora, ali i Zagreba, u siječnju 2021. godine tretman Ježeve kućice proširuje se i na Samobor gdje jamčimo jednaku kvalitetu tretmana kakvu su naši korisnici do sada mogli koristiti u Jastrebarskom.

U viziji našeg razvoja u planu je, osim individualnih tretmana, provođenje i grupnih programa za tretman poteškoća psihološkog funkcioniranja i logopedskih poteškoća, ali i grupnih programa osobnog razvoja za djecu, adolescente i odrasle. I nadalje cijenimo timski rad kao veliku prednost u sveobuhvatnoj procjeni i tretmanu naših korisnika.

U svom radu u svakom trenutku usmjerene smo na individualne potrebe i mogućnosti svakog korisnika, pri čemu je cilj postizanje njegovih punih potencijala.